Ứng dụng phép tính vi phân trong hình học

: 09h30, ngày 02/01/2015 (Thứ Sáu)

: D3.105

: Seminar Giải tích

: PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo

: ĐHBK Hà Nội, Bộ môn Toán cơ bản


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm