Ứng dụng mạng mờ -nơron vào điều khiển hệ điều tốc máy phát thủy điện

: 14h30, ngày 13/02/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Nguyễn Đắc Nam

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày phương pháp ứng dụng mạng Neural mờ vào bài toán điều khiển hệ điều tốc máy phát thủy điện.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm