Tổng quan về phương trình vi phân ngẫu nhiên (tiếp)

: 14h00, ngày 22/05/2014 (Thứ Năm)

: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội

: Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

: Hoàng Vũ

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Phương trình vi phân ngẫu nhiên đóng vai trò rất quan trong trong kĩ thuật, vật lý, kinh tế và một số ngành khoa học khác. Sự ra đời của nó xuất phát từ nhu cầu xác định mối quan hệ giữa một bên là một đại lượng biến thiên liên tục với một bên là độ biến thiên của đại lượng đó. Các mối quan hệ như thế xuất hiện thường xuyên trong các ứng dụng thực tế.

Giải tích ngẫu nhiên bao gồm

  • Tích phân ngẫu nhiên.
  • Phương trình vi phân ngẫu nhiên.
  • Tính toán ngẫu nhiên.

Nó hiện diện trong những chủ đề thời sự của giải tích, xác suất và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực bên ngoài Toán học.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm