Tối ưu DM va ứng dụng – Thuật toán

: 14h00, ngày 19/12/2014 (Thứ Sáu)

: Văn phòng Bộ môn Toán ứng dụng

: Seminar Tối ưu

: Phạm Thị Hoài

: Toán cơ bản


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm