Tối ưu DM và ứng dụng – Các kiến thức cơ bản

: 14h00, ngày 05/12/2014 (Thứ Sáu)

: Văn phòng Bộ môn Toán ứng dụng

: Seminar Tối ưu

: Phạm Thị Hoài

: Phạm Thị Hoài


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm