Tối ưu DC và các vấn đề liên quan

: 14h00, ngày 24/10/2014 (Thứ Sáu)

: Văn phòng Bộ môn Toán ứng dụng

: Seminar Tối ưu

: Nguyễn Quang Thuận

: Toán ứng dụng


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm