Tập thống trị

: 08h30, ngày 12/12/2017 (Thứ Ba)

: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Seminar Toán rời rạc

: Nguyễn Anh Tú

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về bài toán tập thống trị có lực lượng tối thiểu.


Đánh giá bài viết

Tập thống trị
3.5 (70%) 2 votes

Xem thêm

27/11/2017. Credit Scoring