Phương pháp số giải phương trình đạo hàm riêng

: 09h30, ngày 16/12/2015 (Thứ Tư)

: D3. 106B

: Seminar Giải tích

: TS. Hà Bình Minh

: ĐH Bách khoa Hà Nội


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

24/02/2016. TBA