Phép biến đổi Laplace

: 09h30, ngày 13/04/2015 (Thứ Hai)

: D3. 105

: Seminar Giải tích

: PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo

: ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết

Phép biến đổi Laplace
1 (20%) 2 votes

Xem thêm