Phân tích sắc thái cảm xúc trong văn bản

: 09h00, ngày 28/09/2018 (Thứ Sáu)

: P104 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Thế Lâm

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về bài toán phân tích cảm xúc trong các bài viết, đánh giá của người dùng, tổng hợp cũng như so sánh giữa các sự vật, hiện tượng.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm