Nhận dạng mặt trên nền tảng OpenFace và ứng dụng

: 09h00, ngày 05/10/2018 (Thứ Sáu)

: P104 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Lê Văn Tuấn

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo đề cập đến bài toán nhận dạng mặt người sử dụng mô hình mạng Neural OpenFace và ứng dụng trong điểm danh nhân sự.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm