Một số vấn đề chọn lọc về ánh xạ tuyến tính

: 09h30, ngày 30/11/2015 (Thứ Hai)

: D3. 104

: Seminar Giảng dạy

: TS. Lê Đình Nam

: DDH Bách khoa Hà Nội


Đánh giá bài viết

Một số vấn đề chọn lọc về ánh xạ tuyến tính
5 (100%) 1 vote

Xem thêm