Một số vấn đề chọn lọc của phép tính vi phân

: 09h15, ngày 05/10/2015 (Thứ Hai)

: D3.104

: Seminar Giải tích

: PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo

: ĐH Bách khoa Hà Nội


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm