Mô hình phân tích chuỗi thời gian ARIMA

: 09h00, ngày 19/10/2018 (Thứ Sáu)

: P106 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Bùi Huy Tuấn

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày các khái niệm cơ bản về chuỗi thời gian, mô hình phân tích Tự hồi quy, Trung bình trượt tích hợp (ARIMA) và ứng dụng vào phân tích dự báo chất lượng không khí ở Hà Nội.


Đánh giá bài viết

Mô hình phân tích chuỗi thời gian ARIMA
5 (100%) 1 vote

Xem thêm