Mô hình kết hợp ANN-ARiMA và cây hồi quy ứng dụng trong bài toán dự báo chỉ số chứng khoán

: 10h00, ngày 24/04/2017 (Thứ Hai)

: P104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Đào Mạng Tuấn

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về phương pháp kết hợp giữa mạng Neural-mô hình chuỗi thời gian với cây hồi quy và ứng dụng trong bài toán dự báo giá chứng khoán.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm