Một số bài toán trong Tính toán mềm hiện đại

: 14h30, ngày 14/11/2016 (Thứ Hai)

: D3 - 104

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Lê Hoàng Sơn

: ĐH KHTN - ĐH QGHN


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm