Máy học

: 09h00, ngày 10/01/2017 (Thứ Ba)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Văn Kiên - Đinh Huy Tuấn - Đào Mạnh Tuấn

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Các báo cáo viên sẽ trình bày về các chủ đề sau:

Mạng Neural mờ trong dự báo chỉ số chứng khoán - Đào Mạnh Tuấn

Logic mờ trong phân lớp văn bản - Đinh Huy Tuấn

Hệ chẩn đoán bệnh cho thú cưng dựa trên cây quyết định - Nguyễn Văn Kiên

 


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm