Mạng Neural tích chập CNN và ứng dụng

: 11h00, ngày 18/02/2019 (Thứ Hai)

: P106 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Vũ Văn Bộ

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Mạng Neural tích chập (CNN) là một cấu trúc mạng Neural học sâu được sử dụng rất nhiều trong các bài toán liên quan đến thị giác máy (computer vision) và một số ứng dụng khác như xử lý âm thanh, xử lý tiếng nói, ... Báo cáo chủ yếu trình bày về ứng dụng mạng CNN trong nhận dạng vật thể trong ảnh, các ứng dụng thực tế và một số phiên bản nâng cấp.


Đánh giá bài viết

Mạng Neural tích chập CNN và ứng dụng
3 (60%) 2 votes

Xem thêm

24/02/2019. WordEmbeddingh