Mạng Neural nhân tạo và xử lý ảnh

: 09h00, ngày 09/11/2018 (Thứ Sáu)

: P106 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Trần Hữu Bằng

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày một số khái niệm cơ bản về mạng neural nhân tạo và bài toán xử lý ảnh cũng như việc sử dụng mạng neural nhân tạo (ANN) trong quá trình xử lý ảnh.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm