Mạng giao thông đô thị và một số bài toán tối ưu liên quan

: 09h30, ngày 10/05/2014 (Thứ Bảy)

: Bộ môn Toán ứng dụng

: Seminar Tối ưu

: TS Nguyễn Quang Thuận

: Toán ứng dụng

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày một số khái niệm cơ bản, user equilibrium trong giao thông đô thị. Báo cáo cũng nêu ra một số bài toán giao thông đô thị đang được nghiên cứu triển khai

Đánh giá bài viết

Mạng giao thông đô thị và một số bài toán tối ưu liên quan
5 (100%) 1 vote

Xem thêm