Lý thuyết Polya và ứng dụng

: 08h00, ngày 19/10/2018 (Thứ Sáu)

: P106 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Trần Bảo Trung

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo giới thiệu lý thuyết Polya, là một công cụ mạnh để đếm các cấu hình tổ hợp có cấu trúc đối xứng như số hợp chất hoá học dẫn xuất từ phân tử hữu cơ, số vòng cườm có n hạt với các màu cho trước,... Báo cáo đề cập một số kiến thức của lý thuyết nhóm và lý thuyết đồ thị.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm