Lý thuyết đồ thị, ứng dụng trong dịch tễ học

: 08h30, ngày 21/11/2017 (Thứ Ba)

: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Seminar Toán rời rạc

: Chu Văn Vinh

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về các ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong bài toán lây truyền bệnh trên một mạng lưới.


Đánh giá bài viết

Lý thuyết đồ thị, ứng dụng trong dịch tễ học
1 (20%) 1 vote

Xem thêm

20/11/2017. Mạng Neural