Lý thuyết đồ thị và lý thuyết mã

: 09h30, ngày 05/12/2016 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Trần Bảo Trung

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày sơ lược về lý thuyết mã và mối liên hệ với một số bài toán cơ bản của lý thuyết đồ thị.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm