Luận án tiến sĩ về hệ mờ

: 14h30, ngày 17/04/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Phạm Hồng Phong

: Đại học Xây dựng

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo tiếp tục trình bày nội dung luận án của NCS Phạm Hồng Phong về Hệ mờ và các phép toán trên tập từ.


Đánh giá bài viết

Luận án tiến sĩ về hệ mờ
5 (100%) 1 vote

Xem thêm

16/04/2017. Điểm dư thừa