Khái niệm ánh xạ tuyến tính, ma trận và biểu thức của ánh xạ tuyến tính

: 09h15, ngày 03/11/2014 (Thứ Hai)

: D3. 105

: Seminar Giải tích

: TS. Lê Đình Nam

: ĐHBK Hà Nội, Bộ môn Toán cơ bản


Đánh giá bài viết

Khái niệm ánh xạ tuyến tính, ma trận và biểu thức của ánh xạ tuyến tính
1.5 (30%) 2 votes

Xem thêm