IMPROPER INTEGRALS ON TIME SCALE

: 09h30, ngày 19/10/2016 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: NCS. Nguyễn Thị Hồng Phượng

: ĐH Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

bao-cao-phuong-19-10-2016


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm