Giới thiệu về bài toán rút gọn mô hình và ứng dụng trong lý thuyết đồ thị

: 14h00, ngày 19/06/2014 (Thứ Năm)

: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội

: Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

: Hà Bình Minh

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Trong báo cáo này chúng tôi sẽ giới thiệu về bài toán rút gọn mô hình: quá trình ra đời, quá trình phát triển và các hướng nghiên cứu gần đây nhất. Chúng tôi sẽ nói về một ứng dụng của bài toán rút gọn mô hình trong lý thuyết đồ thị: làm thế nào có thể đơn giản hóa một đồ thị mà vẫn không mất đi các tính chất ban đầu của đồ thị đó, cũng như có được xấp xỉ tốt nhất của đồ thị ban đầu.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm