Ensemble Learning

: 10h15, ngày 31/10/2017 (Thứ Ba)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Lê Chí Ngọc

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về mô hình học kết hợp (ensemble learning) trong máy học như voting, boosting và random forest.


Đánh giá bài viết

Ensemble Learning
1.5 (30%) 2 votes

Xem thêm

13/11/2017. Tam giác hóa