Công nghệ trí tuệ nhân tạo

: 08h00, ngày 20/04/2018 (Thứ Sáu)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Hoàng Vũ

: Cinamon AI Lab

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về các định hướng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) đang được triển khai tại Cinamon AI Lab


Đánh giá bài viết

Công nghệ trí tuệ nhân tạo
5 (100%) 1 vote

Xem thêm