Cây quyết định

: 11h00, ngày 05/12/2016 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Lê Chí Ngọc

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về bài toán phân lớp và cây quyết định. Đây là bài toán cơ bản trong máy học và khai phá dữ liệu. Nội phương pháp là phân chia các đối tượng dữ liệu vào các lớp định trước dựa trên dữ liệu học. Bài toán có nhiều ứng dụng trong tài chính, y tế, ...


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm