Các thuật toán về ma trận và ứng dụng

: 14h00, ngày 14/11/2014 (Thứ Sáu)

: Văn phòng Bộ môn Toán ứng dụng

: Seminar Tối ưu

: Trần Ngọc Thăng

: Toán Tin


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm