Các định lý về hàm khả vi và ứng dụng

: 09h15, ngày 13/10/2014 (Thứ Hai)

: D3. 104

: Seminar Giải tích

: TS. Hà Bình Minh

: ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết

Các định lý về hàm khả vi và ứng dụng
4.5 (90%) 2 votes

Xem thêm