BigData: Khái niệm, ứng dụng và xu thế hiện này

: 08h00, ngày 06/04/2018 (Thứ Sáu)

: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Việt Cường

: FSoft

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về các xu thế, ứng dụng của công nghệ dữ liệu lớn (BigData).


Đánh giá bài viết

BigData: Khái niệm, ứng dụng và xu thế hiện này
4 (80%) 2 votes

Xem thêm