Bài toán rút gọn mô hình cho hệ động lực tuyến tính

: 14h00, ngày 12/06/2014 (Thứ Năm)

: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội

: Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

: Chu Bình Minh

: Đại học kinh tế và kỹ thuật công nghiệp

Tóm tắt báo cáo

Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ giới thiệu những khái niệm cơ bản về hệ động lực tuyến tính, cũng như tính điều khiển được, tính quan sát được, tính ổn định,… Sau đó, chúng tôi trình bày bài toán rút gọn mô hình và các kết quả mới mà chúng tôi vừa đạt được với bài toán này.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm