Áp dụng thuật toán phân lớp vào phát hiện thay đổi ảnh vệ tinh

: 10h00, ngày 17/04/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Đinh Huy Tuấn

: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về việc sử dụng thuật toán phân lớp trong phát hiện thay đổi trên ảnh chụp vệ tinh.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

16/04/2017. Điểm dư thừa