Ảnh hưởng của yếu tố di cư và cấu trúc tuổi lên mô hình thú mồi hai loài cạnh tranh

: 14h15, ngày 27/02/2014 (Thứ Năm)

: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội

: Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

: ThS. Nguyễn Phương Thùy

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Nội dung của báo cáo là khảo sát một mô hình sinh thái thú mồi gồm có hai loài thú và một nguồn thức ăn hay mồi trong một vùng chung. Chúng ta giả thiết rằng khi cạnh tranh nhau trực tiếp để dành được thức ăn, loài thú 2 sẽ mạnh hơn loài thú 1.  Với mô hình như vậy, chúng ta đã thấy được hệ động lực sẽ tiến đến điểm cân bằng với loài thú 1 triệt tiêu và chỉ còn tồn tại loài thú 2. Ở đây, ta sẽ đưa thêm giả thiết ràng buộc cho loài thú 2 là ngoài nhiệm vụ săn mồi để tồn tại, loài 2 còn có nhiệm vụ kiếm thức ăn để nuôi những con chưa trưởng thành tại một vùng cư trú khác. Giả thiết rằng không có thức ăn hay mồi tại vùng cư trú này, do đó, những con trưởng thành của loài 2 buộc phải di chuyển liên tục giữa 2 vùng, một vùng có thức ăn và một vùng có con nhỏ.

Một mô hình như vậy, chúng ta có thể thấy rất nhiều trong thực tế. Nghiên cứu và khảo sát mô hình này, chúng ta sẽ thấy xảy ra nhiều trường hợp phụ thuộc vào giá trị của các điều kiện ban đầu, chẳng hạn như sức chứa môi trường, tốc độ di chuyển giữa hai vùng của loài thú 2, tốc độ trưởng thành của loài 2 hay tỷ lệ chết tự nhiên của hai loài...Hình ảnh của hệ động lực của mô hình này cho chúng ta thấy ngoài trường hợp loài 1 triệt tiêu, còn có thể xảy ra trường hợp loài 2 triệt tiêu hay trường hợp cả hai loài cùng tồn tại.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm