Lịch seminar

Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

Thứ Ba
06

02/2018

Công nghệ trí tuệ nhân tạo

Bắt đầu: 10h00
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Hai
05

02/2018

Độ đo tương tự và ứng dụng

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
22

01/2018

Tập ước lượng ngôn ngữ bức tranh và ứng dụng

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Machine Learning và Data Mining

Thứ Sáu
14

12/2018

Theo dấu đối tượng

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
07

12/2018

Thứ Sáu
30

11/2018

Mạng CNN trong nhận dạng vật thể

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

Thứ Năm
04

12/2014

Direct and InDirect Competition in Multi-Patch Environment: part 2

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208-C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
27

11/2014

Direct and InDirect Competition in Multi-Patch Environment: part 1

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208-C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
28

08/2014

Xem thêm+

Seminar Giải tích

Thứ Tư
28

11/2018

Thứ Tư
21

11/2018

Thứ Tư
14

11/2018

discrete time Toeplitz plus Hankel equation

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Toán rời rạc

Thứ Sáu
14

12/2018

Tập độc lập

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
07

12/2018

Random Walk và Mạng xã hội

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
30

11/2018

Độ đo trung tâm trung gian và ứng dụng

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Toán tài chính định lượng

Thứ Tư
13

09/2017

The Nominal Price Premium, Estimate

Bắt đầu: 07h00
Địa điểm: 201bis D3-5, Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Tối ưu

Thứ Năm
24

03/2016

Thứ Năm
10

03/2016

Thứ Năm
17

12/2015

Xem thêm+