Seminar Archive |

Lịch seminar

Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

Thứ Ba
06

02/2018

Công nghệ trí tuệ nhân tạo

Bắt đầu: 10h00
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Hai
05

02/2018

Độ đo tương tự và ứng dụng

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
22

01/2018

Tập ước lượng ngôn ngữ bức tranh và ứng dụng

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Machine Learning và Data Mining

Thứ Ba
15

05/2018

Các giải pháp học sâu trong thị giác và thính giác máy

Bắt đầu: 10h00
Địa điểm: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
06

04/2018

BigData: Khái niệm, ứng dụng và xu thế hiện này

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
20

04/2018

Công nghệ trí tuệ nhân tạo

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

Thứ Năm
04

12/2014

Direct and InDirect Competition in Multi-Patch Environment: part 2

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208-C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
27

11/2014

Direct and InDirect Competition in Multi-Patch Environment: part 1

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208-C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
28

08/2014

Xem thêm+

Seminar Giải tích

Thứ Ba
05

06/2018

How can one hear the shape of a drum

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: D3. 105 (Xem chi tiết)
Thứ Tư
23

05/2018

Thứ Tư
16

05/2018

Discrete-time Fourier cosine convolution

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: D3106 b (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Toán rời rạc

Thứ Năm
22

03/2018

Stochastic processes and fractals

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: C2 - 714, Ta Quang Buu Library (Xem chi tiết)
Thứ Năm
08

03/2018

Một số bài toán tổ hợp trên vành và trường hữu hạn

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: Viện nghiên cứu cao cấp về Toán, C2, tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
06

02/2018

Các giải thuật greedy

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Toán tài chính định lượng

Thứ Tư
13

09/2017

The Nominal Price Premium, Estimate

Bắt đầu: 07h00
Địa điểm: 201bis D3-5, Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Tối ưu

Thứ Năm
24

03/2016

Thứ Năm
10

03/2016

Thứ Năm
17

12/2015

Xem thêm+