Lịch seminar

Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

Thứ Ba
06

02/2018

Công nghệ trí tuệ nhân tạo

Bắt đầu: 10h00
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Hai
05

02/2018

Độ đo tương tự và ứng dụng

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
22

01/2018

Tập ước lượng ngôn ngữ bức tranh và ứng dụng

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Machine Learning và Data Mining

Thứ Ba
17

09/2019

Xác đinh sắc thái văn bản

Bắt đầu: 10h15
Địa điểm: P106 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
10

09/2019

Sentiment analysis and related issues

Bắt đầu: 09h15
Địa điểm: P106 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
25

03/2019

Xem thêm+

Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

Thứ Năm
04

12/2014

Direct and InDirect Competition in Multi-Patch Environment: part 2

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208-C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
27

11/2014

Direct and InDirect Competition in Multi-Patch Environment: part 1

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208-C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
28

08/2014

Xem thêm+

Seminar Giải tích

Thứ Tư
29

05/2019

The boundary inversion of the heat equation

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
17

04/2019

Generalized convolutions on the time scales

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Toán rời rạc

Thứ Ba
17

09/2019

Thứ Ba
10

09/2019

Bước đi ngẫu nhiên và ứng dụng trên đồ thị

Bắt đầu: 08h15
Địa điểm: P106 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
25

03/2019

Xem thêm+

Seminar Toán tài chính định lượng

Thứ Tư
13

09/2017

The Nominal Price Premium, Estimate

Bắt đầu: 07h00
Địa điểm: 201bis D3-5, Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Tối ưu

Thứ Năm
24

03/2016

Thứ Năm
10

03/2016

Thứ Năm
17

12/2015

Xem thêm+