Lịch seminar

Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

Thứ Ba
06

02/2018

Công nghệ trí tuệ nhân tạo

Bắt đầu: 10h00
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Hai
05

02/2018

Độ đo tương tự và ứng dụng

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
22

01/2018

Tập ước lượng ngôn ngữ bức tranh và ứng dụng

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Machine Learning và Data Mining

Thứ Sáu
19

10/2018

Mô hình phân tích chuỗi thời gian ARIMA

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
05

10/2018

Thứ Sáu
28

09/2018

Phân tích sắc thái cảm xúc trong văn bản

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P104 D3 (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

Thứ Năm
04

12/2014

Direct and InDirect Competition in Multi-Patch Environment: part 2

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208-C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
27

11/2014

Direct and InDirect Competition in Multi-Patch Environment: part 1

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208-C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
28

08/2014

Xem thêm+

Seminar Giải tích

Thứ Tư
10

10/2018

Cosine integral transform on the time scales

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
03

10/2018

Thứ Tư
19

09/2018

Discrete – time Fourier cosine convolution

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Toán rời rạc

Thứ Sáu
19

10/2018

Lý thuyết Polya và ứng dụng

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
28

09/2018

Application of expander graph in cryptography

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: P104 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Năm
22

03/2018

Stochastic processes and fractals

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: C2 - 714, Ta Quang Buu Library (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Toán tài chính định lượng

Thứ Tư
13

09/2017

The Nominal Price Premium, Estimate

Bắt đầu: 07h00
Địa điểm: 201bis D3-5, Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Tối ưu

Thứ Năm
24

03/2016

Thứ Năm
10

03/2016

Thứ Năm
17

12/2015

Xem thêm+