Lịch seminar

Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

Thứ Ba
06

02/2018

Công nghệ trí tuệ nhân tạo

Bắt đầu: 10h00
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Hai
05

02/2018

Độ đo tương tự và ứng dụng

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
22

01/2018

Tập ước lượng ngôn ngữ bức tranh và ứng dụng

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Machine Learning và Data Mining

Thứ Năm
15

04/2021

Kiểm thử trong hệ thống Data Warehouse

Bắt đầu: 13h00
Địa điểm: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
08

04/2021

Thứ Năm
01

04/2021

Dự báo COVID-19 bằng mô hình LSTM

Bắt đầu: 13h00
Địa điểm: P104 D3 (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

Thứ Năm
04

12/2014

Direct and InDirect Competition in Multi-Patch Environment: part 2

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208-C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
27

11/2014

Direct and InDirect Competition in Multi-Patch Environment: part 1

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208-C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
28

08/2014

Xem thêm+

Seminar Giải tích

Thứ Tư
04

12/2019

Thứ Tư
09

10/2019

Thứ Tư
29

05/2019

The boundary inversion of the heat equation

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Toán rời rạc

Thứ Năm
15

04/2021

Application of PageRank algorithm to important patients search

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
01

04/2021

Some connection problems in graphs

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: P104 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Tư
25

11/2020

Một số bài toán trong lý thuyết đồ thị và ứng dụng

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: C101, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Ngõ 157 Chùa Láng, Hà Nội (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Toán tài chính định lượng

Thứ Hai
28

09/2020

Phân tích thô (Preliminary analysis)

Bắt đầu: 10h15
Địa điểm: 106-D3 (Xem chi tiết)
Thứ Tư
13

09/2017

The Nominal Price Premium, Estimate

Bắt đầu: 07h00
Địa điểm: 201bis D3-5, Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Tối ưu

Thứ Năm
24

03/2016

Thứ Năm
10

03/2016

Thứ Năm
17

12/2015

Xem thêm+