Danh sách Học viên cao học: Khóa CH2014

Họ và tên: Phạm Huy Bắc
Nơi công tác: Không
Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Lê Hùng Sơn
Tên đề tài: Bài toán giá trị ban đầu trong giải tích Clifford và ứng dụng trong công nghệ
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Bùi Văn Đại
Nơi công tác: Tập đoàn FPT
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Tên đề tài: Tìm kiếm xấp xỉ trong văn bản nén
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Đỗ Oanh Cường
Nơi công tác: VIETTEL GLOBAL
Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Đình Nam
Tên đề tài: Công thức Hook và một số ứng dụng trong bài toán đếm
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Nguyễn Văn Hà
Nơi công tác: Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo
Tên đề tài: Phép biến đổi tích chập và ứng dụng
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Trần Hồng Hà
Nơi công tác: Không
Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Thành Nam
Tên đề tài: Ứng dụng otomat hữu hạn nâng cao trong mã hóa và an toàn dữ liệu
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Hoa
Nơi công tác: Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Cảnh Nam
Tên đề tài: Tiếp cận toàn cục giải một bài toán tối ưu không lồi
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Trần Thị Hiếu
Nơi công tác: Đại học FPT
Người hướng dẫn khoa học: TS. Phan Xuân Thành
Tên đề tài: Phương pháp biến phân giải bài toán tìm nguồn nhiệt trong quá trình truyền nhiệt
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Cao Thị Phương Loan
Nơi công tác: Không
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo
Tên đề tài: Phép biến đổi tích phân trên thang thời gian
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Mai Minh Long
Nơi công tác: Không
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo
Tên đề tài: Tích chập tích phân và ứng dụng
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Nguyễn Văn Quyết
Nơi công tác: Tập đoàn Viettel
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Tên đề tài: Sử dụng đối sánh mẫu xấp xỉ và kỹ thuật chỉ mục cho tìm kiếm trong website
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Hà Thị Thanh
Nơi công tác: Trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp
Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Lê Hùng Sơn
Tên đề tài: Áp dụng Maple để xây dựng phần mềm trợ giúp việc dạy và học môn Giải tích
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Phạm Thị Thu
Nơi công tác: Đại học FPT
Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Quang Thủy
Tên đề tài: Một số phương pháp giải bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Nguyễn Tiến Trung
Nơi công tác: Bộ Quốc Phòng
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo
Tên đề tài: Bất đẳng thức tích chập và ứng dụng
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Trần Anh Tú
Nơi công tác: Học viện Kỹ thuật Mật mã
Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Thành Nam
Tên đề tài: Các thuật toán lượng tử và ứng dụng
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Hoàng Văn Tuyến
Nơi công tác: CTCP Chứng khoán MB (CN Hoàn Kiếm), 14C, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Quang Thủy
Tên đề tài: Một số phương pháp giải bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của các ánh xạ không giãn
Thông tin chi tiết:

Học viên các khóa khác

17/12/2014. Khóa CH2013B
28/04/2016. Khóa CH2015
29/04/2016. Khóa CH2016A
04/11/2016. CH2016B