Danh sách Học viên cao học: Khóa CH2013B

Họ và tên: Trịnh Thị Son
Nơi công tác: Công ty TNHH dịch vụ văn hóa Sư Phạm
Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH. Lê Hùng Sơn
Tên đề tài: Áp dụng lý thuyết danh sách để xây dựng phần mềm tính toán tài chính với sự trợ giúp của Mathematica
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Nơi công tác: Trường Cao đẳng xây dựng Nam Định
Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH Lê Hùng Sơn
Tên đề tài: Bài toán thác triển hàm chính quy nhận giá trị trong đại số ma trận và các ứng dụng
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Thịnh Văn Nghĩa
Nơi công tác: Tự do
Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Lê Hùng Sơn
Tên đề tài: Xây dựng giáo trình điện tử về bài giảng “Phương trình và hệ phương trình trong môn học Đại số
Thông tin chi tiết:

Học viên các khóa khác

17/12/2014. Khóa CH2014
28/04/2016. Khóa CH2015
29/04/2016. Khóa CH2016A