Danh sách Học viên cao học: Khóa CH2016A

Họ và tên: Trần Thị Hằng
Nơi công tác:
Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Lê Hùng Sơn
Tên đề tài: Bài toán biên ban đầu với hệ phương trình đạo hàm riêng phi tuyến
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Trần Kim Hương
Nơi công tác:
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo
Tên đề tài: Phép biến đổi tích phân trên thang thời gian
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Nguyễn Quang
Nơi công tác: Advance and Nurture Laboratory (A.N.Lab)
Người hướng dẫn khoa học: TS. Vương Mai Phương
Tên đề tài: Phục dựng 3D từ nhiều ảnh
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Trần Thị Thanh
Nơi công tác: GDTX Đình Xuyên, Hà Nội
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo
Tên đề tài: Phép biến đổi tích phân kiểu tích chập và ứng dụng
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Vũ Thu Thảo
Nơi công tác: Trung tâm nghiên cứu và phát triển ĐTDĐ Samsung Việt Nam (SVMC)
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Tên đề tài: Mô phỏng lây truyền bệnh trong không gian 3 chiều bằng mô hình dựa trên cá thể
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Nghiêm Minh Hoàng
Nơi công tác: CTCP OWS Việt Nam
Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Thành Nam
Tên đề tài: Ứng dụng otomat hữu hạn nâng cao trong mã hóa và an toàn dữ liệu
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Hà Huyền Nga
Nơi công tác: Trường ĐHCN Việt - Hung
Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Lê Hùng Sơn
Tên đề tài: Áp dụng các phương pháp của đại số ma trận và ánh xạ afin vào việc xây dựng phần mềm đồ họa linh hoạt trong phim hoạt hình
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Phùng Đức Phi
Nơi công tác: Công Ty Cổ Phần Đại Việt
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo
Tên đề tài: Bất đẳng thức tích chập và ứng dụng
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Trịnh Thị Trang
Nơi công tác: Truờng trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội
Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Lê Hùng Sơn
Tên đề tài: Áp dụng Matlab để xây dựng phần mềm trợ giúp việc dạy và học phần quỹ tích hình học
Thông tin chi tiết:

Học viên các khóa khác

28/04/2016. Khóa CH2015
17/12/2014. Khóa CH2014
17/12/2014. Khóa CH2013B
04/11/2016. CH2016B