Danh sách Học viên cao học: CH2016B

Họ và tên: Trần Quốc Khánh
Nơi công tác: Công ty TNHH Phần mềm FPT
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Tống Đình Quỳ
Tên đề tài: Mô hình Black-Scholes trong định giá phái sinh chứng khoán
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Vũ Thị Thúy Ngọc
Nơi công tác: Công ty cổ phần giải pháp phần mềm tài chính
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Bạch Kim
Tên đề tài: Một số thuật toán giải bài toán qui hoạch phân thức
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hiền
Nơi công tác: Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo
Tên đề tài: Bất đẳng thức tích phân trên thang thời gian
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Nguyễn Đức Anh
Nơi công tác:
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Quang Thuận
Tên đề tài: Bài toán lập lịch trong giao thông đường sắt
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Đỗ Chí Cường
Nơi công tác: ITSOL
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thiệu Huy
Tên đề tài: Thuật toán PageRank: Cơ sở toán học của công cụ tìm kiếm Google
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Mai Thị Hoa
Nơi công tác:
Người hướng dẫn khoa học:
Tên đề tài:
Thông tin chi tiết:

Học viên các khóa khác

29/04/2016. Khóa CH2016A
28/04/2016. Khóa CH2015
17/12/2014. Khóa CH2014