Đảng bộ Viện

Đảng bộ bộ phận Viện Toán ứng dụng và Tin học được thành lập năm 2001, bao gồm 2 chi bộ: chi bộ Toán-Tin, chi bộ Toán cơ bản.

Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020:

  • Bí thư: Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Phó bí thư:  Lê Quang Thủy
  • Đảng ủy viên: Lê Đình Nam.

Ban chi ủy chi bộ Toán-Tin nhiệm kỳ 2018-2021:

  • Bí thư: Lê Đình Nam
  • Phó bí thư: Nguyễn Cảnh Nam
  • Chi ủy viên: Lê Quang Hòa

Ban chi ủy chi bộ Toán cơ bản nhiệm kỳ 2018-2021:

  • Bí thư: Phan Xuân Thành
  • Phó bí thư: Nguyễn Hải Sơn
  • Chi ủy viên: Bùi Xuân Diệu