Môi trường học tập tại Viện Toán ứng dụng và Tin học

 

Cuu Sv tham Vien Toan UDTH

Đại diện Hội cựu sinh viên Toán BK về thăm Thầy, Cô mỗi dịp 20-11