Tài trợ chính - ĐH Bách khoa Hà Nội
English
 Thông tin hội nghị
   - Thông báo
   - Các mốc thời gian
   - Báo cáo mời
   - Chương trình
   - Đại biểu
   - Đăng ký Testing
   - Tài trợ chính
   - Thông tin khác
 CÁC ĐƠN VỊ
   - BM TOÁN CƠ BẢN
   - BM TOÁN TIN
Tài trợ chính

♦ Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nôi

♦ Công ty Cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C

          

                                              

[Quay lại]
     
 
Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐHBK Hà Nội 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội