Đăng ký Test
Tiếng Việt
 ABOUT US
   - Dean' Welcome
   - Overview
   - Organizational Structure
   - Leadership
   - History of the School
 DEPARTMENTS
   - Advanced Engineering Mathematics
   - Mathematical Informatics
   - Applied Mathematics
 FACULTY & STAFF
   - Department of Advanced Engineering Mathematics
   - Department of Mathematical Informatics
   - Department of Applied Mathematics
 ACADEMICS
   - Undergraduate Programs
   - Master Programs
   - PhD Programs
 RESEARCH
   - Research Areas
   - Research Groups
   - Research Projects
 COOPERATION
 CONTACT
Đăng ký Test
  • Các đại biểu tham dự Hội nghị có thể đăng ký qua Google Form tại đây. Tóm tắt báo cáo và báo cáo toàn văn gửi trực tiếp  từ email của từng đại biểu tới địa chỉ: thangtn.fami@gmail.com  hoặc nam.nguyencanh@hust.vn
  • Tóm tắt báo cáo:   Các đại biểu có đăng ký báo cáo tại Hội nghị, xin gửi file Latex hoặc Word, viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, không quá 1 trang A4, không chứa hình ảnh, đồ thị, biểu mẫu và tuân theo mẫu qui định của Hội nghị (download mẫu tóm tắt báo cáo tại đây) và gửi kèm file PDF tương ứng.
  • Báo cáo toàn văn  : Tác giả nộp  file Latex hoặc Word, viết bằng   tiếng Việt hoặc tiếng Anh  (download mẫu báo cáo toàn văn tại đâyvà  gửi kèm  file PDF tương ứng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[Quay lại]
     
 
@School of Applied Mathematics and Informatics