Các mốc thời gian - ĐH Bách khoa Hà Nội
English
 Thông tin hội nghị
   - Thông báo
   - Các mốc thời gian
   - Báo cáo mời
   - Chương trình
   - Đại biểu
   - Đăng ký Testing
   - Tài trợ chính
   - Thông tin khác
 CÁC ĐƠN VỊ
   - BM TOÁN CƠ BẢN
   - BM TOÁN TIN
Các mốc thời gian
Hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày 12/11/2016 đến ngày 13/11/2016.
  • Đăng ký tham dự:                       Trước 30/09/2016
  • Gửi tóm tắt báo cáo:                   Trước 30/09/2016
  • Thông báo chấp nhận báo cáo:     Trước 25/10/2016
  • Gửi giấy mời tham dự:                Trước 30/10/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[Quay lại]
     
 
Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐHBK Hà Nội 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội