Điểm thi các môn

  1. Điểm thi Cuối kỳ 20172 MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH

  2. Điểm thi giữa kỳ 20172 môn GT2

  3. ĐIỂM THI GIỮA KỲ 20172 MÔN GIẢI TÍCH 3

  4. ĐIỂM THI GIỮA KỲ 20172 MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH, XÁC SUẤT THỐNG KÊ

  5. Điểm thi Cuối kỳ XSTK, QHTN, Phương pháp tính – Kỳ 20171

  6. Điểm thi Cuối kì Môn Đại số – Học kì 20171

  7. Điểm môn GT2 và XSTK học lại – Cuối kỳ 20171

  8. Điểm thi Cuối kì Môn Giải tích 3 – Học kì 20171 (Học lại)

  9. Điểm thi Cuối kì Môn Giải tích I – Học kì 20171

  10. Điểm thi Giữa kì Môn Đại số – Học kì 20171