Điểm thi các môn

  1. Điểm thi Cuối kỳ 20172 MÔN GIẢI TÍCH 2

  2. Điểm thi Cuối kỳ 20172 MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH

  3. Điểm thi giữa kỳ 20172 môn GT2

  4. ĐIỂM THI GIỮA KỲ 20172 MÔN GIẢI TÍCH 3

  5. ĐIỂM THI GIỮA KỲ 20172 MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH, XÁC SUẤT THỐNG KÊ

  6. Điểm thi Cuối kỳ XSTK, QHTN, Phương pháp tính – Kỳ 20171

  7. Điểm thi Cuối kì Môn Đại số – Học kì 20171

  8. Điểm môn GT2 và XSTK học lại – Cuối kỳ 20171

  9. Điểm thi Cuối kì Môn Giải tích 3 – Học kì 20171 (Học lại)

  10. Điểm thi Cuối kì Môn Giải tích I – Học kì 20171

Trang 3 / 512345