Điểm thi các môn

 1. diem cac mon dai cuong GK2020.1

  diem cac mon dai cuong GK2020.1

 2. Điểm thi các môn chuyên ngành 20192, 20193

 3. Điểm thi Cuối kỳ 20193

 4. Điểm thi Giữa kỳ 20193

 5. Điểm thi Cuối Kỳ 20192 các môn Toán đại cương

 6. Điểm thi GIỮA KỲ 20192 Môn GIẢI TÍCH 2

 7. Điểm thi GIỮA KỲ 20192 Môn GIẢI TÍCH 3

 8. Điểm thi GIỮA KỲ 20192 Môn XSTK, XSTK&QHTN, PPT &Matlab, PPT

 9. Điểm thi GIỮA KỲ 20192 Môn PPT &Matlab

 10. Điểm thi GIỮA KỲ 20192 MÔN XSTK, XSTK & QHTN

Trang 1 / 41234