Một số phương pháp hữu hiệu giải bài toán điều khiển đối với phương trình đạo hàm riêng


Đánh giá bài viết

Một số phương pháp hữu hiệu giải bài toán điều khiển đối với phương trình đạo hàm riêng
4.5 (90%) 2 votes

Xem thêm